Có 1 kết quả:

gào zhōng

1/1

gào zhōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to end
(2) to reach an end

Một số bài thơ có sử dụng