Có 1 kết quả:

gào zhōng ㄍㄠˋ ㄓㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to end
(2) to reach an end