Có 1 kết quả:

gào jiè

1/1

gào jiè

phồn thể

Từ điển phổ thông

cảnh báo

Từ điển Trung-Anh

(1) to warn
(2) to admonish