Có 1 kết quả:

gào sòng

1/1

gào sòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tell
(2) to inform