Có 1 kết quả:

gào ráo

1/1

gào ráo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to beg for mercy