Có 1 kết quả:

fū nán xī lín

1/1

fū nán xī lín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

furacilinum (loanword)