Có 1 kết quả:

Yuán shān

1/1

Yuán shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yuanshan township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan