Có 2 kết quả:

Guōwāi
Âm Pinyin: Guō, wāi
Tổng nét: 7
Bộ: kǒu 口 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一丨フノ丶
Thương Hiệt: XXROB (重重口人月)
Unicode: U+5459
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Nôm: oa
Âm Quảng Đông: gwaa3

Tự hình 2

Dị thể 3

1/2

Guō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Guo

wāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lopsided
(2) Taiwan pr. [kuai1]