Có 1 kết quả:

ní zi

1/1

ní zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

woolen cloth