Có 1 kết quả:

Zhōu níng xiàn ㄓㄡ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhouning county in Ningde 寧德|宁德[Ning2 de2], Fujian