Có 1 kết quả:

Zhōu bā pí

1/1

Zhōu bā pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhou the exploiter, archetypal character in short story 半夜雞叫|半夜鸡叫[ban4 ye4 ji1 jiao4]