Có 1 kết quả:

Zhōu Yǒng kāng ㄓㄡ ㄧㄨㄥˇ ㄎㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhou Yongkang (1942-), PRC petroleum engineer and politician