Có 1 kết quả:

Zhōu Shòu juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhou Shoujuan (1895-1968), writer, translator and art collector in Suzhou, a victim of the cultural revolution