Có 1 kết quả:

Zhōu zǒng lǐ

1/1

Zhōu zǒng lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Premier Zhou Enlai 周恩來|周恩来 (1898-1976)