Có 1 kết quả:

Zhōu zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhouzhi county in Xi'an 西安[Xi1 an1], Shaanxi