Có 1 kết quả:

tiè niè

1/1

tiè niè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) muttering
(2) to whisper
(3) mouthing words