Có 1 kết quả:

Hū lún bèi ěr shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia