Có 1 kết quả:

Hū lún bèi ěr méng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hulunbeir league (equivalent to prefecture), Inner Mongolia