Có 1 kết quả:

Hū lún bèi ěr cǎo yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hulunbuir grasslands of Inner Mongolia