Có 1 kết quả:

Hū lán ㄏㄨ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hulan district of Harbin 哈爾濱|哈尔滨[Ha1 er3 bin1] in Heilongjiang