Có 1 kết quả:

hū xī qì

1/1

hū xī qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals)