Có 1 kết quả:

hū qì

1/1

hū qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to breathe out