Có 1 kết quả:

Hū mǎ xiàn

1/1

Hū mǎ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huma county in Daxing'anling prefecture 大興安嶺地區|大兴安岭地区, Heilongjiang