Có 1 kết quả:

mìng zài dàn xī ㄇㄧㄥˋ ㄗㄞˋ ㄉㄢˋ ㄒㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be at death's door (idiom)