Có 1 kết quả:

mìng zài dàn xī

1/1

mìng zài dàn xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be at death's door (idiom)