Có 1 kết quả:

mìng pán

1/1

mìng pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

natal chart (astrology)