Có 1 kết quả:

Hé xiàn

1/1

Hé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

He county in Chaohu 巢湖[Chao2 hu2], Anhui