Có 1 kết quả:

Hé bù kè sài ěr Měng gǔ Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hoboksar Mongol autonomous county or Qobuqsar Mongghul aptonom nahiyisi in Tacheng prefecture 塔城地區|塔城地区[Ta3 cheng2 di4 qu1], Xinjiang