Có 1 kết quả:

Hé píng xiàn

1/1

Hé píng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Heping county in Heyuan 河源[He2 yuan2], Guangdong