Có 1 kết quả:

Hé lín gé ěr xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Horinger county in Hohhot 呼和浩特[Hu1 he2 hao4 te4], Inner Mongolia