Có 1 kết quả:

Hé gē shān

1/1

Hé gē shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wakayama prefecture in central Japan