Có 1 kết quả:

Hé gē shān xiàn ㄏㄜˊ ㄍㄜ ㄕㄢ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wakayama prefecture in central Japan