Có 1 kết quả:

kā fēi sè ㄎㄚ ㄈㄟ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) coffee color
(2) brown