Có 1 kết quả:

yǎo shāng

1/1

yǎo shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bite (e.g. snake bite, mosquito bite)