Có 1 kết quả:

yǎo niè

1/1

yǎo niè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to gnaw