Có 1 kết quả:

yǎo niè ㄧㄠˇ ㄋㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to gnaw