Có 1 kết quả:

Xián níng dì qū ㄒㄧㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xianning prefecture in Hubei