Có 1 kết quả:

xián cài

1/1

xián cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) salted vegetables
(2) pickles