Có 1 kết quả:

xián yú

1/1

xián yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

salted fish