Có 1 kết quả:

yān xiá

1/1

yān xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

isthmus of the fauces