Có 1 kết quả:

yān xiá ㄧㄢ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

isthmus of the fauces