Có 1 kết quả:

yān xiá yán ㄧㄢ ㄒㄧㄚˊ ㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) angina
(2) sore throat