Có 1 kết quả:

āi shāng de

1/1

āi shāng de

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pathetically