Có 1 kết quả:

Pǐn lì zhū

1/1

Pǐn lì zhū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cabernet Franc (grape type)