Có 1 kết quả:

pǐn lán

1/1

pǐn lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pinkish blue