Có 1 kết quả:

hōng táng dà xiào

1/1

hōng táng dà xiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the whole room roaring with laughter (idiom)