Có 1 kết quả:

Hā lì bó dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Halliburton (US construction company)