Có 1 kết quả:

Hā lì dí yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Habbaniyah (Iraqi city)