Có 1 kết quả:

hā jí

1/1

hā jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

haji or hadji (Islam)