Có 1 kết quả:

Hā bā luó fū sī kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Khabarovsk, far eastern Russian city and province on the border with Heilongjiang province of China