Có 1 kết quả:

Hā bā xuě shān

1/1

Hā bā xuě shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Haba (Nakhi: golden flower), in Lijiang 麗江|丽江, northwest Yunnan