Có 1 kết quả:

hā Rì zú

1/1

hā Rì zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Japanophile (refers to teenage craze for everything Japanese, originally mainly in Taiwan)