Có 1 kết quả:

Hā wǎ nà

1/1

Hā wǎ nà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Havana, capital of Cuba