Có 1 kết quả:

Hā wǎ nà ㄏㄚ ㄨㄚˇ ㄋㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Havana, capital of Cuba